Salærfastsættelse

Sagsdato: 16. januar 2001
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 1/2001 - s. 4-6.

Skrevet af fuldmægtig i Nævnssekretariatet Betina Johansen.

Artiklens formål er at vejlede om, hvorledes et rimeligt salær bør fastsættes - ikke i kroner og øre, men ud fra hvilke kriterier.