Salær opkrævet for likvidation af et selskab betydeligt nedsat

Sagsdato: 27. september 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Salær på 1.293.182,30 kr. ekskl. moms for likvidationen af et selskab nedsat til 500.000 kr. ekskl. moms. Det opkrævede beløb for besvarelsen af klagen ved Advokatnævnet bortfaldt.