Advokatvirksomhed udøvet i strid med retsplejelovens § 124

Sagsdato: 25. september 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat, der var ansat i et selskab, der ikke var et advokatselskab, varetog sager for selskabets kunder og benyttede i den forbindelse sin advokattitel. Advokatnævnet fandt, at advokaten herved havde udøvet advokatvirksomhed i strid med retsplejelovens § 124, og derfor havde tilsidesat god advokatskik.