Virksomhedsansat advokat i inkassofirma

Sagsdato: 3. april 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at adfærden hos en advokat i et autoriseret inkassobureau skulle vurderes efter retsplejelovens § 126, stk. 4, og at advokaten konkret i sine ytringer ikke havde udvist en adfærd, der var uværdig for en advokat.