Oprettelse af 'hadeside' over tidligere klient

Sagsdato: 1. december 2004
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat C havde efter uoverensstemmelser med X, som var en tidligere klient, oprettet 2 hjemmesider med X's navn som domænenavn. Advokatnævnet fandt, at advokat C's adfærd udsprang af hans virke som advokat og lagde herunder især vægt på det tidligere klientforhold til X. Advokatnævnet pålagde advokat C en bøde.