Advokatvirksomhed udøvet i strid med retsplejelovens § 124, stk. 1

Sagsdato: 24. maj 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at indklagede ved som virksomhedsansat advokat i et ejendomsmæglerselskab under anvendelse af sin advokattitel at have repræsenteret et koncernforbundet selskab, som indklagede ikke var ansat i, og som kun delvist var ejet af indklagedes arbejdsgiver, havde udøvet advokatvirksomhed i strid med retsplejelovens § 124, stk. 1.