En advokat ansat i et forsikringsselskab afgav oplysninger, der efterfølgede viste sig ikke at være korrekte, til en skadelidt i en personskadeerstatningssag

Sagsdato: 31. august 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
En skadelidt, der efter en speciallægeundersøgelse havde fået afslag på erstatning for tab af erhvervsevne, rettede via sin advokat henvendelse til forsikringsselskabets direktion med en række spørgsmål omkring proceduren i forbindelse med valget af speciallægen. En advokat ansat i forsikringsselskabet varetog besvarelsen af brevet, idet hun indhentede oplysninger fra den sagsbehandlende jurist, hvorefter chefen for forsikringsselskabets skadecenter sammen med den sagsbehandlende jurist godkendte udkastet til svar. Efterfølgende rettede skadelidte yderligere henvendelser til forsikringsselskabet og fik svar fra en klageansvarlig jurist, der ikke var i overensstemmelse med advokatens oprindelige svar. Den skadelidte klagede herefter til Advokatnævnet.

Advokatnævnet vurderede advokatens adfærd efter retsplejelovens § 126, stk. 1.

Advokatnævnet fandt, at advokaten ikke havde tilsidesat god advokatskik, idet det blev lagt til grund, at advokatens svar var i overensstemmelse med de oplysninger, som advokaten var i besiddelse af, da svaret blev udfærdiget, ligesom advokaten før afsendelsen af brevet havde involveret den sagsbehandlende sagsbehandler og chefen for skadecenter med henblik på at sikre sig, at oplysningerne i brevet var korrekte, hvilket var blevet bekræftet.