Manglende orientering om adresseændring til Advokatsamfundet

Sagsdato: 23. maj 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat tilsidesatte god advokatskik ved ikke i overenstemmelse med vedtægten for advokatsamfundet at orientere Advokatsamfundet om sin adresseændring.