Emner

Underemner
 • Almindelige principper for advokaters adfærd (95)
  • Advokatfuldmægtiges adfærd (10)
  • Forsikring (3)
  • Garanti og ansvarsforsikring (2)
  • Hvidvask (3)
  • Loyal optræden (5)   Vis sagsresuméer
   • Advokat mødte beruset op i retten (kendelse)
   • Bistand til oprettelsen af en ægtepagt, der blev udarbejdet for at unddrage den ene ægtefælles kreditorer (kendelse)
   • Fakturering for at frafalde en eksekutorindsættelse i et testamente (kendelse)
   • For sent fremmøde ved hovedforhandling (kendelse)
   • I strid med god advokatskik at advokat nægtede at overføre 54.150 kr. (kendelse)
   • Markedsføring (3)
   • Opbevaring og arkivering (1)
   • Samarbejde med andre erhvervsgrupper (2)
   • Selskabskonstruktion (2)
   • Smøl og manglende fremme (5)
   • Tavshedspligt (21)
   • Uafhængighed (4)
   • Ytringer (15)