Advokat mødte beruset op i retten

Sagsdato: 15. maj 2001
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede mødte beruset op i retten i en sag, i hvilken han var beskikket som forsvarer. Indklagede erkendte forholdet og blev pålagt en bøde på 2.500 kr.