I strid med god advokatskik at advokat nægtede at overføre 54.150 kr.

Sagsdato: 18. december 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde handlet i strid med god advokatskik ved under henvisning til modregningsret i et salærkrav mod sine tidligere klienter at nægte at overføre 54.150 kr., som advokaten ved en fejl havde modtaget fra Retten i Lyngby som tilbagebetalt retsafgift.

Ved dom af 2. marts 2015 stadfæstede Retten i Glostrup Advokatnævnets kendelse af 18. december 2012