Emner

Underemner
 • Almindelige principper for advokaters adfærd (85)
  • Advokatfuldmægtiges adfærd (8)
  • Forsikring (3)
  • Garanti og ansvarsforsikring (2)
  • Hvidvask (3)
  • Loyal optræden (5)
  • Markedsføring (1)
  • Opbevaring og arkivering (1)
  • Samarbejde med andre erhvervsgrupper (2)
  • Selskabskonstruktion (2)
  • Smøl og manglende fremme (5)
  • Tavshedspligt (22)
  • Uafhængighed (4)
  • Ytringer (9)   Vis sagsresuméer
   • Advokat foretog opslag på facebook på vegne af sin klient (kendelse)
   • Advokat udsendte pressemeddelelse med grov kritik af navngiven sagsbehandler i en offentlig styrelse (kendelse)
   • Forsvarsadvokat spurgte efter domsafsigelse, om dommen var skrevet på forhånd (kendelse)
   • Trussel i forbindelse med inddrivelse af salær (kendelse)
   • Udtalelser på Facebook (dom)
   • Ytring om modpart (kendelse)
   • Ytring om skifteretten (kendelse)
   • Ytring om, at klient "lider af demens" (kendelse)
   • Ytring om, at modparten i en retssag var ”den værste løgner” (kendelse)