Bistand til oprettelsen af en ægtepagt, der blev udarbejdet for at unddrage den ene ægtefælles kreditorer

Sagsdato: 28. februar 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
En ægtepagt blev oprettet med det formål at flytte aktiver fra en insolvent ægtefælle til den anden ægtefælle. Advokatnævnet fandt, at den advokat, der bistod med konciperingen og oprettelsen af ægtepagten under de givne omstændigheder havde handlet utilbørligt og dermed groft havde tilsidesat god advokatskik.