Manglende medvirken til tilsyn med opdrags- og prisoplysninger

Sagsdato: 29. maj 2020
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokaten nægtede under et tilsynsbesøg at give tilsynet adgang til opdrags- og prisoplysninger. Advokatnævnet fandt, at advokaten derved havde lagt hindringer i vejen for Advokatrådets tilsyn, hvilket var en særdeles grov tilsidesættelse af god advokatskik. Advokaten blev pålagt en bøde på 80.000 kr. og blev betinget frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed med en prøvetid på 5 år.