Advokat lod sin klients datter overvære et møde med klienten vedr. en verserende forældreansvarssag om datteren.

Sagsdato: 18. februar 2014
Sagstype: dom

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at det var i strid med god advokatskik at en advokat lod sin klients datter overvære et møde med klienten vedrørende forestående møder i statsforvaltningen og i retten om en verserende forældreansvarssag om datteren. Københavns Byret stadfæstede nævnets kendelse. Link til kendelse af 24. april 2013 og dom af 18. februar 2014