Advokaten havde ikke udarbejdet tilstrækkelig risikovurdering, politik og procedure i henhold til hvidvaskloven

Sagsdato: 19. marts 2019
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokaten havde handlet i strid med god advokatskik allerede fordi han på tidspunktet for hvidvasklovens ikrafttræden som advokat med sager omfattet af loven ikke havde udarbejdet tilstrækkelig risikovurdering, politik og procedure i henhold til hvidvasklovens §§ 7 og 8. Advokatnævnets kendelse blev stadfæstet ved Retten i Horsens dom af 5. november 2020.