Advokat sammenlignede under retssag sin modpart med en svindeldømt i en sag kendt fra pressen

Sagsdato: 29. marts 2021
Sagstype: kendelse

Resumé:
Der var i en retssag blandt andet spørgsmål om, hvorvidt modparten havde udnyttet en betroet position til at tilegne sig selv betydelige midler, og byretten fandt, at modparten havde handlet ansvarspådragende. Sagen blev i landsretten forligt med modpartens betaling af et større beløb. Under sin procedure for byretten havde advokat A blandt andet udtalt, at sagen mod modparten var den værste retssag af den karakter, han havde oplevet i sin karriere, og han drog paralleller til en svindeldømt i en sag kendt fra pressen. Advokaten gentog dette under sin procedure, da sagen blev behandlet i landsretten