De advokatetiske regler

Sagsdato: 7. april 2011
Sagstype: artikel

Resumé:
Det er Advokatrådets opgave at formulere de advokatetiske regler. Det følger af vedtægten for Advokatsamfundet og det er forudsat i retsplejeloven. Det er en yderst vigtig opgave for Advokatrådet, som kræver et grundigt forarbejde, navnlig fordi ændringer i regelsættet kan have ganske stor betydning både for advokattitlen og den tillid, der knytter sig hertil, og for advokatstandens generelle virke.

De advokatetiske regler er ikke bindende for Advokatnævnet og netop derfor efterlader regelsættet rum for fortolkning og udfyldning af standarden ”god advokatskik”, der er nedfældet i retsplejelovens § 126. Det sker i Advokatnævnet og ved domstolene, men kun i de tilfælde, hvor en konkret konflikt giver anledning til det.