Emner

Underemner
 • Forholdet til modparten og dennes advokat (122)
  • Advokatundersøgelse (3)
  • Ansøgning om fri proces (1)
  • Direkte henvendelse til kollegas klient (21)
  • Ejendomshandel (13)
  • Fogedsager (5)
  • Generalforsamling (0)
  • Inddragelse af modpart og dennes advokat (1)
  • Indgivelse af konkursbegæring (4)
  • Inkassosager (24)
  • Kopi til modpart (7)   Vis sagsresuméer
   • Advokat tilsidesatte god advokatskik ved ikke at iagttage inkassolovens § 10, stk. 3, og ved ikke at sende kopi af stævning til modparten (dom)
   • Advokaten sendte opkrævning af domsbeløb direkte til modparten (kendelse)
   • Kopi af anmodning til Procesbevillingsnævnet (kendelse)
   • Manglende orientering til modparten om henvendelser til fogedretten og statsforvaltningen (dom)
   • Modpartens advokat burde have modtaget kopi af en henvendelse til Statsforvaltningen (kendelse)
   • Modpartens advokat burde have modtaget kopi af en henvendelse til Statsforvaltningen (kendelse)
   • Pligt til at orientere modparten ved indgivelse af klage til Advokatnævnet (kendelse)
   • Lejesager (6)
   • Person-, familie og arveret (3)
   • Politianmeldelse (3)
   • Procesførelse (30)
   • Ægteskabssager (1)