Emner

Underemner
 • Forholdet til modparten og dennes advokat (122)
  • Advokatundersøgelse (3)
  • Ansøgning om fri proces (1)
  • Direkte henvendelse til kollegas klient (21)
  • Ejendomshandel (13)
  • Fogedsager (5)
  • Generalforsamling (0)
  • Inddragelse af modpart og dennes advokat (1)
  • Indgivelse af konkursbegæring (4)
  • Inkassosager (24)
  • Kopi til modpart (7)
  • Lejesager (6)
  • Person-, familie og arveret (3)
  • Politianmeldelse (3)
  • Procesførelse (30)   Vis sagsresuméer
   • "Minretssag.dk" - indgive stævning - kopi til modpart (dom)
   • "Minretssag.dk" – anmodning om fristforlængelse – kopi til modparten? (kendelse)
   • "Minretssag.dk" – indgive ankestævning – kopi til modparten? (kendelse)
   • "Minretssag.dk" – indgive stævning – kopi til modparten (dom)
   • "Minretssag.dk" – indgive stævning – kopi til modparten? (kendelse)
   • Advokaten skal bevise, at der er givet ankevejledning (kendelse)
   • Afholdelse af møde med vidne uden modpartens samtykke (kendelse)
   • Drøftelser med vidne ansat hos klient (kendelse)
   • En advokat havde groft tilsidesat god advokatskik ved at videreformidlede modpartens forligsforslag til retten (dom)
   • En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at have fremlagt modpartens forligstilbud i retten og ved at have rettet henvendelse til SKAT angående modparten. (dom)
   • Fejl i forlig tilført retsbogen (kendelse)
   • Forligsforslag fremlagt for retten (kendelse)
   • Forligsforslag fremlagt for retten (kendelse)
   • Forsvarer videregav kopi af tredjemands forklaringsrapport til egen klient (kendelse)
   • Forsøg på at påvirke retten efter hovedforhandlingen (kendelse)
   • Fremlæggelse af modpartens forligsforslag (kendelse)
   • Fremlæggelse af modpartens forligsforslag for Familieretshuset (kendelse)
   • Fremlæggelse af modpartens forligsforslag i forbindelse med rettens fastsættelse af sagsomkostninger (kendelse)
   • Fremsendelse af ensidigt indhentet erklæring til skønsmænd (kendelse)
   • Henvendelse til dommer efter afsigelse af kendelse (kendelse)
   • I strid med god advokatskik bevidst at give fejlagtige oplysninger til retten (kendelse)
   • Indgivelse af stævning uden underretning af modpartens advokat m.v. (kendelse)
   • Ingen pligt til at fremlægge brev under retssag (kendelse)
   • Kopi af brev til retten ej sendt til modpart (kendelse)
   • Kopi af brev til retten ej sendt til modparts advokat (kendelse)
   • Kopi af kæreskrift ej sendt til modpart (kendelse)
   • Manglende orientering af modpartens advokat om forlig, som parterne selv havde indgået (dom)
   • Modpartens advokat burde have modtaget kopi af fogedrekvisitionen (kendelse)
   • Møde med vidne, der var indkaldt til at afgive forklaring (kendelse)
   • Processkrift skulle være sendt til modparten samtidig med fremsendelsen til retten (dom)
   • Ægteskabssager (1)