Emner

Underemner
 • Forholdet til modparten og dennes advokat (122)
  • Advokatundersøgelse (3)
  • Ansøgning om fri proces (1)
  • Direkte henvendelse til kollegas klient (21)   Vis sagsresuméer
   • Advokat holdt møde med sin klient og modparten uden deltagelse af modpartens advokat. (kendelse)
   • Advokat holdt møde med sin klient og modparten uden deltagelse af modpartens advokat. (kendelse)
   • Advokat orienterede ikke debitors advokat om anmodning om udkørende fogedforretning (kendelse)
   • Advokat orienterede klagers nye arbejdsgiver om baggrunden for klagers afskedigelse og overvejelserne om at indgive politianmeldelse mod klager (kendelse)
   • Advokat rettede henvendelse til modpartens klients kompagnon uden at orientere modpartens advokat herom (dom)
   • Advokat sendte e-mailkorrespondance "cc" til kollegas klient (kendelse)
   • Advokat sendte e-mailkorrespondance "cc" til kollegas klient (kendelse)
   • Advokat sendte e-mailkorrespondance "cc" til kollegas klient (kendelse)
   • Advokat sendte e-mailkorrespondance "cc" til modparten, selvom denne var repræsenteret ved advokat (kendelse)
   • Advokat sendte en påkravsskrivelse til en ejerforening uden samtidig at sende kopi til ejerforeningens advokat (kendelse)
   • Advokat sendte ved en fejl en venneanmodning på Facebook til sin klients modpart (kendelse)
   • Advokaten rettede direkte henvendelse til modparten, idet han rykkede for restbetaling af sagsomkostninger (dom)
   • Al kommunikation skal foregå mellem parters advokater, også selvom en part selv er advokat. Spørgsmål om forlig og fri proces (kendelse)
   • Direkte henvendelse (dom)
   • Direkte henvendelse (og evt. partsrepræsentation) (kendelse)
   • Direkte henvendelse til medarbejder hos modparten, når modparten var repræsenteret af advokat (dom)
   • Direkte henvendelse til modparten med forslag til afgørelse af bodelingssag (kendelse)
   • Manglende kopi af påkravsbrev til modpartens advokat (dom)
   • Modparts advokats direkte henvendelse til virksomhedsansat advokats klient (kendelse)
   • Pligt til at foretage undersøgelse af modpartens repræsentation (dom)
   • Pligt til fremsendelse af påkravsskrivelse til lejers advokat (kendelse)
   • Ejendomshandel (13)
   • Fogedsager (5)
   • Generalforsamling (0)
   • Inddragelse af modpart og dennes advokat (1)
   • Indgivelse af konkursbegæring (4)
   • Inkassosager (24)
   • Kopi til modpart (7)
   • Lejesager (6)
   • Person-, familie og arveret (3)
   • Politianmeldelse (3)
   • Procesførelse (30)
   • Ægteskabssager (1)