Advokat orienterede klagers nye arbejdsgiver om baggrunden for klagers afskedigelse og overvejelserne om at indgive politianmeldelse mod klager

Sagsdato: 12. marts 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat, der repræsenterede klagers tidligere arbejdsgiver, som havde afskediget klager, var ved sin adfærd gået langt videre end berettiget i klientvaretagelsen. Advokaten havde tilskrevet klager direkte med kopi til klagers advokat og klagers nye arbejdsgiver om baggrunden for afskedigelsen og om, at klagers forhold var ved at blive gennemgået med henblik på en eventuel politianmeldelse.