Advokat orienterede ikke debitors advokat om anmodning om udkørende fogedforretning

Sagsdato: 18. december 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at det ikke var i strid med god advokatskik, at en advokat, der anmodede om udkørende fogedforretning uden varsel af debitor, ikke orienterede debitors advokat om anmodningen.