En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at have fremlagt modpartens forligstilbud i retten og ved at have rettet henvendelse til SKAT angående modparten.

Sagsdato: 27. januar 2015
Sagstype: dom

Resumé:
Retten i Aalborg stadfæstede den 27. januar 2015 Advokatnævnets kendelse af 28. maj 2014, hvorefter advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved at have fremlagt modpartens forligstilbud i retten. Advokaten kunne ikke med rette antage, at modparten havde accepteret forligsforslaget, og han søgte ikke oplysninger herom hos modparten eller dennes advokat. Advokaten havde desuden tilsidesat god advokatskik ved at rette henvendelse til SKAT angående modparten. Der var således ikke på det tidspunkt af sagsforløbet, og uden yderligere oplysninger, tilstrækkeligt til at antage, at der fra klientens modparts side forelå forhold, i strid med lov og ærbarhed. Dette sammenholdt med at advokaten i et forudgående brev til modpartens advokat meddelte, at han ville anmelde modparten til skattevæsenet, medmindre sagen blev forligt, som anført i skrivelsen.