Modpartens advokat burde have modtaget kopi af en henvendelse til Statsforvaltningen

Sagsdato: 28. juni 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat fik en bøde for at fremlægge en journaludskrift vedrørende modparten som bilag til et processkrift og for at sende kopi heraf til Statsforvaltningen. Nævnet fandt, at advokaten herved gik videre end berettiget for at varetage klientens interesser, idet journalmaterialet havde en sådan helt privat karakter, at fremlæggelsen måtte opleves som særdeles krænkende for modparten, ligesom fremlæggelsen af journalmaterialet ikke var nødvendig. Advokatnævnet fandt desuden at det udgjorde en tilsidesættelse af god advokatskik at fremsende processkriftet til Statsforvaltningen til orientering uden at orientere modpartens advokat herom.