Om en advokats adgang til at udlevere klientoplysninger til brug ved en modparts søgsmål

Sagsdato: 3. maj 2016
Sagstype: responsa

Resumé:
Den pligt til at tage hensyn til modparten, der kan udledes af de advokatetiske regler, medfører hverken ret eller pligt for den anden parts advokat til at yde direkte bistand til modparten.