Ej i strid med god advokatskik, at en advokat videregav fortrolige oplysninger, som utilsigtet var kommet ham i hænde

Sagsdato: 28. januar 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Ved en fejl fra advokat B’s kontor fik advokat A pr. e-mail tilsendt oplysninger, som kun var tiltænkt sendt til fogedretten. Advokat A delagtiggjorde sin klient i e-mailens indhold og orienterede ikke advokat B om, at han ved en fejl havde modtaget oplysningerne. Advokatnævnet fandt, at advokat A ikke herved havde tilsidesat god advokatskik.