Emner

Underemner
 • Advokatens forhold til klienten (84)
  • Fejl og pligter (53)
  • Fuldmagt og bemyndigelse (5)
  • Orientering af klient (11)   Vis sagsresuméer
   • Advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke på anmodning at have sendt klienten fyldestgørende opgørelse over tidsforbrug (kendelse)
   • Advokat sørgede ikke for, at der, som aftalt med klienten, skete tinglysning af en deklaration om kreditorbeskyttelse. Det forhold, at klager klagede til Advokatnævnet, kunne ikke medføre, at advokaten med rette kunne anse sagen for afsluttet uden meddelelse herom til klager. (dom)
   • En beskikket forsvarers pligt til at give skriftlig opdrags- og prisoplysning samt til at inddrage og holde klienten orienteret (dom)
   • Forkert oplysning om indbetaling til modpart (kendelse)
   • Førelse af retssag uden at orientere klienten – oplysning om advokatens ansvarsforsikringsselskab fremgik af hjemmesiden (dom)
   • I strid med god advokatskik at fremsende faktura til klientens selskab uden at have indgået en klar aftale med klienten herom (kendelse)
   • Manglende udlevering af specifikation over anvendt tidsforbrug (kendelse)
   • Opdrags- og prisoplysninger til en forbruger i en sag med retshjælpsdækning (dom)
   • Oplyse om grundlag for forsvarers salær på klients anmodning (kendelse)
   • Orientering til klient i større sagskompleks (kendelse)
   • Tidligere beskikket forsvarer fremsendte ikke kopi af sine salærindstillinger (kendelse)
   • Udtræden (15)