Emner

 • Advokatens forhold til klienten (84)
  • Fejl og pligter (53)   Vis sagsresuméer
   • Advokat begik faglig fejl ved ikke for boligeretten at fremlægge sammenlignelige lejemål eller godtgøre, at der ikke fandtes sådanne, til støtte for klientens påstand (kendelse)
   • Advokat havde pligt til at downloade sagsakter fra minretssag.dk og at opbevare disse i en passende periode efter sagens afslutning (kendelse)
   • Advokat tildelt irettesættelse for manglende opbevaring af sagsakter efter sagens afslutning (kendelse)
   • Advokaten skal bevise, at der er givet ankevejledning (kendelse)
   • Advokatens ansvar at overholde frister i forbindelse med en verserende retssag – uanset advokatens fravær (kendelse)
   • Beskikket advokat pålagt sanktion for ikke at tilbyde sin klient en drøftelse af sagen før hovedforhandling (kendelse)
   • Ekspeditionsfejl var ikke en tilsidesættelse af god advokatskik (artikel)
   • Ekspeditionsfejl ved bodeling (kendelse)
   • En advokat var ikke forpligtet til af egen drift at undersøge, om en erhvervsdrivende klient kunne opnå forsikringsdækket retshjælp (kendelse)
   • En ekspeditionsfejl fra advokatens side, som blev vurderet som culpøs, var ikke ensbetydende med, at advokaten havde overtrådt god advokatskik. (dom)
   • Forsvarer videregav kopi af tredjemands forklaringsrapport til egen klient (kendelse)
   • Kontoudskrifter blev ved en fejl sendt til modparten (kendelse)
   • Tidligere beskikket forsvarer fremsendte ikke kopi af sine salærindstillinger (kendelse)
   • Udlevering af sagsakter (kendelse)
   • Udlevering af sagsakter (kendelse)
   • Udlevering af sagsakter (kendelse)
   • Udtalelser som beskikket forsvarer til pressen (dom)
  • Fuldmagt og bemyndigelse (5)
  • Orientering af klient (11)
  • Udtræden (15)