Emner

 • Advokatens forhold til klienten (69)
  • Fejl og pligter (42)   Vis sagsresuméer
   • Ekspeditionsfejl var ikke en tilsidesættelse af god advokatskik (artikel)
   • Ekspeditionsfejl ved bodeling (kendelse)
   • En ekspeditionsfejl fra advokatens side, som blev vurderet som culpøs, var ikke ensbetydende med, at advokaten havde overtrådt god advokatskik. (dom)
   • Udlevering af sagsakter (kendelse)
   • Udlevering af sagsakter (kendelse)
   • Udlevering af sagsakter (kendelse)
  • Fuldmagt og bemyndigelse (5)
  • Orientering af klient (8)
  • Udtræden (15)