Emner

 • Advokatens forhold til klienten (76)
  • Fejl og pligter (48)   Vis sagsresuméer
   • Advokaten skal bevise, at der er givet ankevejledning (kendelse)
   • Advokatens ansvar at overholde frister i forbindelse med en verserende retssag – uanset advokatens fravær (kendelse)
   • Ekspeditionsfejl var ikke en tilsidesættelse af god advokatskik (artikel)
   • Ekspeditionsfejl ved bodeling (kendelse)
   • En ekspeditionsfejl fra advokatens side, som blev vurderet som culpøs, var ikke ensbetydende med, at advokaten havde overtrådt god advokatskik. (dom)
   • Forsvarer videregav kopi af tredjemands forklaringsrapport til egen klient (kendelse)
   • Kontoudskrifter blev ved en fejl sendt til modparten (kendelse)
   • Tidligere beskikket forsvarer fremsendte ikke kopi af sine salærindstillinger (kendelse)
   • Udlevering af sagsakter (kendelse)
   • Udlevering af sagsakter (kendelse)
   • Udlevering af sagsakter (kendelse)
   • Udtalelser som beskikket forsvarer til pressen (dom)
  • Fuldmagt og bemyndigelse (5)
  • Orientering af klient (10)
  • Udtræden (15)