Emner

Underemner
 • Advokatens forhold til klienten (84)
  • Fejl og pligter (53)
   • Ejendomshandler (13)
   • Erstatningssager (2)
   • Konkurs (1)
   • Person-, familie- og arveret (8)
   • Procesførelse (9)   Vis sagsresuméer
    • Advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at sende retten fyldestgørende oplysninger, hvorved sagsanlægget blev afvist (kendelse)
    • Advokat pålagt bevisbyrden for, at der var ydet ankevejledning. (kendelse)
    • Bevisbyrden ved klager over tilsidesættelse af god advokatskik (artikel)
    • Dårlig varetagelse af retssag førte til bortfald af salær på 25.000 kr. (kendelse)
    • Førelse af retssag uden at orientere klienten – oplysning om advokatens ansvarsforsikringsselskab fremgik af hjemmesiden (dom)
    • Manglende ankevejledning (kendelse)
    • Manglende orientering om højere retsafgift (kendelse)
    • Manglende vejledning om at nødvendig bevisførelse ikke var mulig og sen orientering om, at det var overladt til advokatfuldmægtig at varetage hovedforhandling (kendelse)
    • Sen underretning om fogedretsmøde (kendelse)
    • Ejendomsadministration (2)
    • Straffesager (5)
   • Fuldmagt og bemyndigelse (5)
   • Orientering af klient (11)
   • Udtræden (15)