Manglende vejledning om at nødvendig bevisførelse ikke var mulig og sen orientering om, at det var overladt til advokatfuldmægtig at varetage hovedforhandling

Sagsdato: 29. november 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Det udgjorde tilsidesættelse af god advokatskik, at en advokat lod hovedforhandlingen gennemføre, selvom det ikke var gjort klart for klienten, at en nødvendig bevisførelse ikke var mulig, ligesom det udgjorde tilsidesættelse af god advokatskik, at klienten først tre dage før hovedforhandlingen blev orienteret om, at det var blevet overladt til en fuldmægtig at varetage hovedforhandlingen.