Dårlig varetagelse af retssag førte til bortfald af salær på 25.000 kr.

Sagsdato: 10. april 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat burde under en retssag om mangler ved en ejendom have iværksat syn og skøn og undersøgt, om der var grundlag for at føre vidner. Advokaten indleverede desuden ikke påstandsdokument i sagen rettidigt, hvilket øgede omkostningerne til modparten. På denne baggrund fandtes advokatens arbejde at have været uden værdi for klienten, hvorfor salæret bortfaldt.