Emner

Underemner
 • Advokatens forhold til klienten (84)
  • Fejl og pligter (53)
  • Fuldmagt og bemyndigelse (5)
  • Orientering af klient (11)
  • Udtræden (15)   Vis sagsresuméer
   • Advokat sørgede ikke for, at der, som aftalt med klienten, skete tinglysning af en deklaration om kreditorbeskyttelse. Det forhold, at klager klagede til Advokatnævnet, kunne ikke medføre, at advokaten med rette kunne anse sagen for afsluttet uden meddelelse herom til klager. (dom)
   • Advokat udtrådte af sagen 3 dage før hovedforhandling (kendelse)
   • Advokat udtrådte af sagen uden at orientere klienten og uden at sikre, at sagen blev varetaget af en kollega (dom)
   • Advokat udtrådte af sagen under domsforhandling (kendelse)
   • Advokat udtrådte dagen før hovedforhandling (kendelse)
   • Advokats udtræden af sag 5 hverdage før hovedforhandling (kendelse)
   • Manglende orientering om udtræden og konkurs (kendelse)
   • Opbevaring af sagsakter efter sagens afslutning (kendelse)
   • Spørgsmål om at behandle sag med fornøden hurtighed (kendelse)
   • Tidsmæssige krav for udtræden ved interessekonflikt (kendelse)
   • Udtræden 2 måneder før en forældelsesfrists udløb (kendelse)
   • Udtræden 3 uger før fristforløb (kendelse)
   • Udtræden af bodelingssag kort inden hovedforhandling (kendelse)
   • Udtræden en uge før fristudløb (kendelse)
   • Udtræden samme dag som en forældelsesfrist udløb (kendelse)