Advokats udtræden af sag 5 hverdage før hovedforhandling

Sagsdato: 10. december 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at det var i strid med god advokatskik, at advokaten udtrådte af en sag 5 hverdage før hovedforhandling, ligesom advokaten ikke havde sørget for, at ekstrakt og påstandsdokumenter var indleveret før fristen herfor. Dette var tilfældet uanset, at klienten ikke havde overholdt afdragsordning, og uanset at advokaten havde oplyst, at han ville udtræde, hvis ordningen ikke blev overholdt.