Udtræden en uge før fristudløb

Sagsdato: 12. juni 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat udtrådte af en sag en uge før fristen for indlevering af påstandsdokument. Advokatnævnet pålagde advokaten en bøde.