Udtræden samme dag som en forældelsesfrist udløb

Sagsdato: 31. august 1999
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klagen vedrørte advokatens adfærd i forbindelse med en erstatningssag. Indklagede udtrådte uden forudgående varsel af en sag samme dag som forældelsesfristen udløb. Indklagede blev pålagt en bøde på 5.000 kr.