Manglende orientering om udtræden og konkurs

Sagsdato: 15. december 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat gav ikke behørig meddelelse til modparten og retten om, at han var udtrådt af sagen, ligesom han undlod at meddele, at der var afsagt konkursdekret og at han var udpeget som kurator.