Udtræden 2 måneder før en forældelsesfrists udløb

Sagsdato: 16. februar 1998
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klagen vedrørte indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen af en erstatningssag. Indklagede udtrådte af en sag to måneder før forældelsesfristens udløb. Nævnet udtalte, at der var givet klienten tilstrækkelig tid til at finde en anden advokat og indklagede blev frifundet.