Advokat udtrådte af sagen under domsforhandling

Sagsdato: 14. september 2007
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat havde handlet groft i strid med god advokatskik ved at udtræde under domsforhandlingen for landsretten, uanset at klager erklærede sig enig i advokatens udtræden.