Udtræden af bodelingssag kort inden hovedforhandling

Sagsdato: 3. september 2007
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved at have meddelt udtræden af en sag, således at der reelt kun var 2-3 dage til at antage en anden advokat til gennemførelse af domsforhandlingen. Indklagede blev pålagt en bøde på 5.000 kr.