Advokat udtrådte af sagen 3 dage før hovedforhandling

Sagsdato: 10. december 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at advokat, der udtrådte af sagen, hvor der var advokatpålæg, 3 dage før hovedforhandling havde tilsidesat god advokatskik. Advokatnævnet fandt, at det forhold, at det op til advokatens udtræden, ikke var muligt at komme i kontakt med klienten, ikke havde gjort det nødvendigt for advokaten at udtræde.