Udtræden 3 uger før fristforløb

Sagsdato: 3. september 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat udtrådte af sag 3 uger før fristen for indlevering af protest mod modpartens processkrift, velvidende at klager var bortrejst i perioden op til fristen for indlevering af protesten.

Advokatnævnet frifandt advokaten, idet det ikke kunne bebrejdes advokaten, at klager valgte at rejse bort uden forinden at have afklaret, om retten ville udsætte fristen for indgivelse af protest.