Sen underretning om fogedretsmøde

Sagsdato: 12. juni 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A var beskikket for X af fogedretten i forbindelse med en udsættelsessag. Der blev berammet retsmøde i sagen den 12. oktober 2010. Advokat A underrettede X om mødet 5 timer før, det skulle afholdes. X havde ikke mulighed for at møde op til mødet den 12. oktober 2010 grundet den korte varsel, hvorfor mødet blev omberammet til den 27. oktober 2010. Advokatnævnet fandt, at den ekspeditionsfejl, der havde været skyld i, at advokat A ikke havde givet tilstrækkelig varsel inden det berammede fogedretsmøde, ikke var i strid med god advokatskik, da mødet blev omberammet, og X således ikke led noget retstab.