Advokat henvendte sig til klients nye advokat vedrørende udestående salær

Sagsdato: 29. maj 2019
Sagstype: kendelse

Resumé:
Resume Advokatnævnet fandt, at en advokats henvendelse til klients nye advokat med henblik på at afklare, om denne repræsenterede klienten ved en sag om advokatens udestående salærkrav, ikke var i strid med god advokatskik, selv om det stillede klienten i et dårligt lys over for den nye advokat.