Ytring om anden advokats arbejde og salærberegning fremsat i medierne

Sagsdato: 20. juni 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat Y havde i TV og i en artikel bragt i et dagblad kritiseret advokat X’s arbejde og salærberegning ved blandt andet at have udtalt: ”Den strategi, der er anvendt fra advokat X’ side, er der ingen andre […], der ville følge”, ”Det er ikke klog administration kun at sætte sin formue i én aktietype” og ”Jeg er da ked af, hvis man får et stort honorar for at gøre et dårligt stykke arbejde.” Henset til, at ytringerne var en del af en længerevarende offentlig debat, hvor også advokat X havde haft mulighed for at udtale sig, fandt Advokatnævnet, at advokat Y’s ytringer ikke var i strid med god advokatskik.