Ytring af krænkende karakter til modparten

Sagsdato: 8. oktober 2008
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede, som repræsenterede klagers ægtefælle, skrev til klager: "Det er med beklagelse, at jeg erfarer, at de ikke lade Dem repræsentere ved advokat, men i stedet prøve at presse en for Dem fordelagtig bodeling igennem ved at skrive brev direkte til min klient. Jeg syntes måske, at Deres skrivelse virker, som om at De skulle fokusere lidt mere på at arbejde og sørge for en ordentlig indtjening i Deres 5 anpartsselskaber, i stedet for at sidde og have ondt af Dem selv!". Indklagede blev pålagt en bøde på 10.000 kr., idet indklagede havde optrådt utilbørligt krænkende over for klager med sit ordvalg.