Ytring i processkrift om at modparten var involveret i selskabstømning

Sagsdato: 27. maj 1998
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde i en adcitationsstævning anført, at den adciterede (klager) var involveret i selskabstømning. Indklagede blev frifundet, idet Advokatnævnet anførte, at ytringerne kunne have været formuleret på en mere hensigtsmæssig måde, men at indklagede ikke fandtes at have haft til hensigt at virke injurierende eller tilsidesætte god advokatskik ved fremsættelsen af de pågældende udsagn.