Ytring om embedsmand

Sagsdato: 13. april 2007
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede blev pålagt en bøde på 10.000 kr. for at beskylde en navngiven embedsmand for at undertrykke sandheden, lægge urigtige oplysninger til grund mv.. Retten stadfæstede, at de pågældende ytringer - på trods af den ophedede situation - var uacceptable.