Ytring om strafbare forhold sendt til forretningspartnere

Sagsdato: 8. december 2009
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede, som repræsenterede en ejendomsmæglerkæde, skrev i forbindelse med ophøret af et samarbejde med en ejendomsmægler til samtlige advokatkontorer i tre byer. I brevet anvendte indklagede udtryk som "skandaløst optræden" og gav udtryk for, at der var begået strafbare forhold. Advokatnævnet udtalte, at indklagede var berettiget til at informere relevante forretningspartnere om ophøret, men ikke at anvende de valgte formuleringer. Indklagede blev pålagt en bøde på 20.000 kr.