Ytring om kollegas sproglige forståelse

Sagsdato: 20. august 1999
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde som bilag til en stævning vedlagt dokumenter, der var affattet på henholdsvis engelsk og tysk. Modpartens advokat anmodede derfor indklagede snarest at få dokumenterne oversat til dansk. Som svar herpå skrev indklagede til kollegaen: "Da det åbenbart falder Dem svært at forstå engelsk og tysk følger hermed oversættelse af bilagene. Man må da virkelig håbe, at Deres klienter har forstået "udenlandsk", da man traf aftalerne. Så jeg går ud fra, at man ikke gør manglerne sproglig forståelse gældende i sagen." Indklagede blev frifundet i sagen, med henvisning til den sammenhæng, hvori skrivelsen indgik